2018 02 18

En 90-talists tankar om amorteringskraven

Krönika

Läs Junis marknadsanalytiker Erik Simonssons krönika i Fastighetsnytt om hans tankar kring det nya amorteringskravet. En 90-talists tankar om amorteringskraven

Insikter & Aktuellt
Håll dig uppdaterad med Junis nyhetsbrev Nya Insikter!Håll dig uppdaterad med Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Vårt digitala kostnadsfria nyhetsbrev utkommer 6 gånger per år till dig som jobbar med bostäder, handel eller stadsutveckling.