2018 02 18

En 90-talists tankar om amorteringskraven

Krönika

Läs Junis marknadsanalytiker Erik Simonssons krönika i Fastighetsnytt om hans tankar kring det nya amorteringskravet. En 90-talists tankar om amorteringskraven

Insikter & Aktuellt
Håll dig uppdaterad med Junis nyhetsbrev Nya Insikter!Håll dig uppdaterad med Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Vårt digitala nyhetsbrev utkommer 4 gånger per år till dig som arbetar med bostäder, handel eller stadsutveckling.