2021 01 13

Kurs: Barnperspektivet i planering -så säkerställer du barns rättigheter

Juni Strategis kurs Barnperspektivet i planering – så säkerställer du barns rättigheter har varit mycket uppskattad. Kursen omfattar såväl teori som praktiska övningar, se bild nedan. Den hölls tidigare genom Fastighetsnytt akademi, men har tyvärr ställts in pga. få anmälda deltagare under Coronapandemin.

Var du anmäld eller ville anmäla dig? Kontakta oss så erbjuder vi alternativ!

FN:s barnkonvention blev svensk lag 1 januari 2020. Vår kurs lär dig hur man får in barnens perspektiv i planeringen!

Insikter & Aktuellt
Håll dig uppdaterad med Junis nyhetsbrev Nya Insikter!Håll dig uppdaterad med Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Vårt digitala kostnadsfria nyhetsbrev utkommer 6 gånger per år till dig som jobbar med bostäder, handel eller stadsutveckling.