2020 10 19

Se seminaret i efterhand! Bostadsbehov och marknadsdjup Region Östergötland 16 okt 2020

Se hela seminariet i efterhand! Deltog gjorde politiker och tjäntemän från regionen och kommunerna Linköping och Norrköping. Juni Strategi modererade seminariet och presenterade vår studie.

Se seminariet här!

Program 16 oktober

9.00: Välkommen
Madeleine Eneskjöld, VD Juni Strategi
Anders Bäckstrand, enhetschef regional planering Region Östergötland

9.05: Inledningsanförande
Julie Tran, ordförande i trafik- och samhällsplaneringsnämnden Region Östergötland

9.15: Bakgrund och tidigare arbete
Lena Lindgren, regionplanerare Region Östergötland
Anders Bäckstrand, enhetschef regional planering Region Östergötland

9.30: Presentation av studien Bostadsbehov & Marknadsdjup i Östergötland
Mona Kjellberg, Juni Strategi
Maria Hiller, Juni Strategi

10.00 – 10.15: Paus

10.15 Presentation av studien (fortsättning)

10.45: Frågestund

11.00: Panelsamtal om nästa steg
Lena Lindgren, Region Östergötland
Anders Bäckstrand Region Östergötland
Tove Holmström, utvecklingsstrateg Linköping kommun
Dag Johansson, samhällsbyggnadsstrateg Norrköping kommun

11.15: Avslutning och sammanfattning

Insikter & Aktuellt
Håll dig uppdaterad med Junis nyhetsbrev Nya Insikter!Håll dig uppdaterad med Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Vårt digitala nyhetsbrev utkommer 4 gånger per år till dig som arbetar med bostäder, handel eller stadsutveckling.