2020 10 19

Se seminaret i efterhand! Bostadsbehov och marknadsdjup Region Östergötland 16 okt 2020

Se hela seminariet i efterhand! Deltog gjorde politiker och tjäntemän från regionen och kommunerna Linköping och Norrköping. Juni Strategi modererade seminariet och presenterade vår studie.

Se seminariet här!

Program 16 oktober

9.00: Välkommen
Madeleine Eneskjöld, VD Juni Strategi
Anders Bäckstrand, enhetschef regional planering Region Östergötland

9.05: Inledningsanförande
Julie Tran, ordförande i trafik- och samhällsplaneringsnämnden Region Östergötland

9.15: Bakgrund och tidigare arbete
Lena Lindgren, regionplanerare Region Östergötland
Anders Bäckstrand, enhetschef regional planering Region Östergötland

9.30: Presentation av studien Bostadsbehov & Marknadsdjup i Östergötland
Mona Kjellberg, Juni Strategi
Maria Hiller, Juni Strategi

10.00 – 10.15: Paus

10.15 Presentation av studien (fortsättning)

10.45: Frågestund

11.00: Panelsamtal om nästa steg
Lena Lindgren, Region Östergötland
Anders Bäckstrand Region Östergötland
Tove Holmström, utvecklingsstrateg Linköping kommun
Dag Johansson, samhällsbyggnadsstrateg Norrköping kommun

11.15: Avslutning och sammanfattning

Insikter & Aktuellt
Håll dig uppdaterad med Junis nyhetsbrev Nya Insikter!Håll dig uppdaterad med Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Vårt digitala kostnadsfria nyhetsbrev utkommer 6 gånger per år till dig som jobbar med bostäder, handel eller stadsutveckling.