2024 04 24

Juni Strategi välkomnar Claudia Wörmann i styrelsen

Juni förstärker styrelsen med Claudia Wörmann som arbetat med bostadsrelaterade frågor i drygt 20 år och som till vardags arbetar som boendeekonom på Hypoteket.

Vi välkomnar Claudia in i styrelsen. Juni Strategis stora motton är ha stor nyfikenhet och att förklara komplexa samband på ett lättförståeligt vis. Detta är också två av Claudias starka förmågor, som i kombination med hennes långa erfarenhet och djupa kompetens kommer stärka bolaget framgent, säger Mona Kjellberg, styrelseordförande Juni strategi och analys.

Jag går in i det här med lika stora delar ödmjukhet och nyfikenhet. Kombinationen av hårda och mjuka fakta, som är Junis signum, är väldigt viktigt för att träffa rätt. Samhällsbyggnad, bostadsbyggande och handel, allt handlar inte bara om fakta och statistik utan också till hög grad om människorna. Ökad förståelse för människors beteenden och val bidrar till möjligheten att bygga en bättre framtid, säger Claudia Wörmann.

Vi önskar Claudia varmt välkommen!

För mer information kontakta oss!

Claudia Wörmann
  • Claudia
    Wörmann
  • Styrelseledamot

Mona Kjellberg
Insikter & Aktuellt
Håll dig uppdaterad med Junis nyhetsbrev Nya Insikter!Håll dig uppdaterad med Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Vårt digitala kostnadsfria nyhetsbrev utkommer 6 gånger per år till dig som jobbar med bostäder, handel eller stadsutveckling.