2023 10 17

Lärande exempel från kommuners arbete med att erbjuda attraktiva boendealternativ för äldre

På uppdrag av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har Juni Strategi tagit fram en beskrivning av kommunernas arbete med att tillgodose behovet av och efterfrågan på goda och attraktiva bostäder för äldre i ordinarie bostadsbestånd. Rapporten presenterar framgångsfaktorer och framgångsrika arbetssätt och metoder, men också problem och hinder för att möta behov och faktisk efterfrågan.

Uppdragets huvudsyfte är att synliggöra lärande exempel som inspirerar samt förmedla goda erfarenheter som kan gynna andra kommuner. 

Framgångsfaktorer och utmaningar

Juni Strategi har genom 27 djupintervjuer med företrädare på 11 olika kommuner sammanställt åtta framgångsfaktorer och åtta utmaningar som ger en bild av kommunernas arbete med att tillgodose behovet av, och efterfrågan på, goda och attraktiva bostäder för äldre i ordinarie bostadsbestånd.

Lärande exempel från kommunernas arbete

Intervjuerna har även resulterat i 33 goda exempel på kommunernas arbetssätt, projekt och insatser. Dessa beskrivs utförligt i rapporten (i kapitlet Lärande exempel) och som deltats in i fyra olika kategorier:

  1. Ökad upplevd livskvalitet
  2. Ombyggnad/Omflyttning
  3. Nya Bostäder
  4. Ökad förståelse/Nya Insikter

Läs rapporten här! JUNI Rapport Lärande exempel för boendealternativ för äldre, SKR 2022

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Anna Persson
Insikter & Aktuellt
Håll dig uppdaterad med Junis nyhetsbrev Nya Insikter!Håll dig uppdaterad med Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Håll dig uppdaterad med
Nya Insikter!
Vårt digitala kostnadsfria nyhetsbrev utkommer 6 gånger per år till dig som jobbar med bostäder, handel eller stadsutveckling.